هر چی که دلت بخواد

متن درس آزاد ادبیات سوم راهنمایی


درس هیجدهم

                                                   «کاج بزرگ»

    شهر من !خانه ی من !نمی دانم نام تو ریشه در کشمر(آغوش مادر)داردیا از کاجخر(سرو بزرگ)،گرفته شده است.هر چه باشدتو مانندمادری مهربان مرا در آغوش گرفتی و از آب و خاکت بهره می برم .و بر زمینت می دوم،می پرم و بازی می کنم.می آموزم و شب هنگام ،بر دامن گرمت به خواب می روم.همه جا بوی بهشت را می شنوم چرا که در زیر شاخسار سروی بزرگ که از بهشت آورده شده و بر درگاه تو کاشته شده است ،قدم بر می دارم.

    خورشید زیبا ،این گوی آتشین ،بامدادان تا غروب ،گیسوانت را شانه می کند و عروس آسمان ،شب ها بر شانه ات بوسه می زند .پرستوها و چلچله ها ،هنگامی که پیام بهار را برای شهر به ارمغان می آوردند.بر روی شاخه هایت ساعتی یا شبی می نشستند و شهر را نظاره می کردند.آن ها به خوبی تو را می شناسند.

     نام زیبایت ترشیز بود زمانی که درخت سرو را در آغوش گرفتی ،پروراندی.درختی که بالید و بزرگ شد و بعدها به دستور متوکل عباسی از پای درآمد.سرو قطع شد اما ریشه های آن در تاریخ ،رها گردید و نام کاشمر برای همیشه ی تاریخ در آسمان ایران درخشید و خاموش نخواهد شد.

     آری!نام کاشمر ،شایسته ی توست .چرا که آرامش و صفا ،همه جا دیده می شود و خوان نعمت خداوندی ذر این سرزمین گسترده شده است.مردم این منطقه ،استقامت و راست قامتی را از سرو کشمر به یادگار گرفته اند.و برای پیشرفت و آبادانی و دفاع از ایران اسلامی ،تلاش می کنند.

      شهر من !من به تو می اندیشم،نه به تنهایی خویش ،از پس شیشه تو را می بینم ،که گرفتی مرا در بر خویش، من تو را می خوانم  و به شوق فردا که تو را خواهم دید ،چشم به راه تو می مانم.

 

خود ارزیابی:

۱- معنای کلمه ی کاشمر را بیان کنید.

۲-آیا می توانید چند اسم دیگر شهرستان کاشمر را نام ببرید؟

۳-با شنیدن نام کاشمر ،به یاد چه چیزهایی می افتید؟

۴-............................................................................

 

دانش های زبانی و ادبی:

نکته اول:

در درس گذشته خواندیم که کلمه های غیر ساده ،بر دو نوع اند:۱-مشتق ۲-مرکب.اکنون با دقت در می یابیم که کلمه های غیر ساده ،نوع دیگری نیز دارند و آن ،مشتق مرکب است. اگر به کلمات مرکب ،وند اضافه شود،آن کلمه به مشتق مرکب ،تبدیل خواهد شد.

مثال :راست قامت ........«کلمه مرکب» راست (جزء معنا دار)+قامت(جزءمعنادار)

راست قامتی:راست (جزءمعنادار )+قامت (جزءمعنا دار)+ی(جزءمعنا ساز)

=مشتق مرکب

دقت داشته باشیم ،علامت های جمع فارسی(ها-ان) و علامت های جمع عربی(ون-ین-ات-جات)و ی نکره و(تر -ترین)،کلمه را غیر ساده نمی کند. مثال :درختان-گل ها- معلمین- امتحانات-کودکی-بزرگتر-خوب ترین،همه ساده اند.

 نکته دوم:

به این جمله توجه کنید: جوانه فریاد زد:«آب !بوی آب می شنوم.»

همان گونه که می بینید،بو که شنیده نمی شود.در این جمله دو حس با هم آمیخته شده و باعث زیبایی این جمله شده است.

آمیختن دو یا چند حس در کلام را «حس آمیزی» می گویند.و باعث زیبایی و ادبی شدن سخن می شود.مثال:خبر تلخ-قیافه ی بانمک-جیغ بنفش

 

کار گروهی:

۱- در گروه بررسی کنید ،در جملات زیر ،کدام حس ها با هم آمیخته اند؟

الف:من از حالا دارم بوی اصفهان را می شنوم.

ب:حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود.

۲-بررسی کنید از چه سالی شهرمان از ترشیز به کاشمر ،تغییرنام پیدا کردو سرو کاشمر چقدر پیشینه دارد؟

**********************************************************

 

نوشتن:

۱-از متن درس دو کلمه بیابید که نقش منادا دارد.

۲-ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید.

خوان نعمت         کاج بزرگ             خانه من             دامن گرم

۳-بیت زیر با کدام قسمت درس ،ارتباط معنایی دارد؟

یکی شاخ سرو آورید از بهشت        به دروازه ی شهر کشمر بکشت

۴-دو تعبیر مناسب از درس بیابید و بنویسید.

۵-کلمات غیر ساده ی زیر ،از چه نوعی می باشند؟

  درگاه-خرمشهری-شاخسار-دانش آموز-گل فروش-آتشین-خیرخواهی-نوروز-خردورزی

۶-در متن درس یک جمله بیابید که در آن آرایه ی حس آمیزی ،به کار رفته باشد.

۷-فعل های مضارع اخباری در بند اول درس را مشخص کنید.

۸-در خصوص جاذبه های گردشگری و مذهبی شهرستان کاشمر،یک بند بنویسید.

۹-دو ضرب المثل زیبای شهر خود را بنویسید.

*********************************************************

 انشا:

 -علاوه بر درست و خوب نوشتن انشا،در خواندن هم ،رعایت آهنگ گفتار ،تلفظ کلمات،سکوت و درنگ ،ضروری است.

-هنگام خواندن انشا ،سکوت کنیم و به دقت گوش فرا دهیم.

-هنگام انتقاد و  اظهار نظر ،درباره ی نوشته ی دیگران ،رعایت احترام و محبت را فراموش نکنیم.واز انتقاد و نظر دیگران ،ناراحت نشویم.

  

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر 1392ساعت 19:8  توسط Mr. Arman  |